حداقل گل به خودی نزنیم؛ دفاع نکردن بهتر از دفاع بد است
سعید نمکی وزیر بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز در مورد فرار مالیاتی پزشکان گفت :«خلاصه حرف‌هایم این است که از همکاران و پزشکان می‌خواهم از قانون و مصوبات مجلس تمکین کنند.»

جناب دکتر نمکی عزیز از حسن نیت شما تشکر می کنم در این مصاحبه مواردی را از واقعیت فرمودید این که پزشکان سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای ایران هستند و هر فردی که دوست دار مردم و سلامت و عزت و اعتبار ایران است باید در جهت حفظ و ارتقاء این سرمایه ارزشمند بکوشد و آنان که در جهت تخریب این سرمایه می کوشند مطمئنا ریگی در کفش دارند و حداقل نیت خیری برای این کشور و این مردم ندارند اگر نگوییم اینها عوامل بیرونی برای تهی کردن کشور از درون و به شکست کشاندن مملکت هستند.

انتظار پزشکان از شما به عنوان متولی سلامت کشور و دلسوز نظام که سرمایه عظیمی در این راستا به شما سپرده شده است این نیست که با بدخواهان آنها هم صدا شوید و آنها را به تمکین از قانون دعوت کنید که خود اگاهید که پزشکان مطیع ترین افراد در مقابل قانون هستند.

 در این شرایط سخت آنچه از شما به عنوان مسئول مستقیم و آگاه ترین مسئول در کشور از اهمیت و ارزش این سرمایه ارزشمند اجتماعی انتظار می‌رود این نیست و این اندازه دفاع بسیار ناچیز است.

امروز از شما انتظار می رود در مقابل یاوه گویی‌های برخی از افراد و نهادها و رسانه ها مردانه بایستید و از حقانیت این صنف که با اهداف خاص تخریبی مورد ‌هجمه قرار گرفته است احساس تکلیف نموده و اقدامات قانونی انجام دهید.

این که از رسانه خواهش کنید پزشکان را تخریب نکنند و از پزشکان بخواهید در مقابل قانون تمکین کنند تنها یک دفاع بد است که در لفافه کمتر از هجمه و تخریب ضمنی نیست. 

شما خوب می دانید که پزشکان دلسوزترین و سرافرازترین قشر در شرایط سخت و بحرانی از دفاع مقدس گرفته تا سیل و زلزله و بحران و کمک به مردم در مناطق محروم هستند و نه تنها در داخل کشور وظیفه خود را طی ۴۰ سال گذشته بخوبی ادا نموده بلکه در پیشبرد اهداف خود در عرصه جهانی نیز موفق عمل کرده و امروز هم در شرایط تحریم چنانچه حمایت شود و موجبات دلگرمی آنها فراهم شود با توسعه توریسم سلامت با ارز آوری و کسب درآمد غیر نفتی می تواند کلیت نظام را بیش از پیش حمایت نماید. 

این که از این قشر دلسوز و قانونمند و سخت کوش بخواهید قانون پذیر باشند چه مفهومی دارد؟ یعنی واقعا نمی دانید که پزشکان بیش از همه اقشار قانون پذیر و مطیع قانون هستند؟ 

آیا این که این قشر فرهیخته در مقابل یک قانون معیوب که در شرایط و هجمه خاص به هدف تحقیر و تبعیض و در زمینه هیاهوی خاص و کذب  اعتراض می نماید آیا قانون گریزی و ایستادن در مقابل قانون است؟

لطفا کلاه خود را قاضی کنید. دفاع بد بهتر از دفاع نکردن است و اگر ما را از خود می‌دانید، لطفا گل به خودی نزنید. 

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه