بچه‌های بد – بچه‌های خوب
ریاست محترم سازمان مالیاتی استان اصفهان به همراهی نماینده مجلس این شهر در اقدامی جالب در راستای آگاه‌سازی و تشویق همکاران در مطب‌های ثبت کنندگان سامانه و ثبت نکردگان حضور یافته و دست به تشویق و ارشاد آنها زده‌اند. 

تصور می‌رود که بسیاری از هموطنان لیست بچه‌‌های خوب و بچه‌های بد دوران کودکی را به یاد بیاورند و اینکه چگونه ابزاری بود برای معلمان آن سطح.

اینک ما شاهدیم که یک نماینده مجلس و یک نماینده استانی دولت با شیوه‌ای که حتی دیگر برای کودکان دبستانی نیز کارآمدی ندارد به میدان آمده‌اند. 

نمی‌توان شگفتی و حیرت خود را از این سطح از ادراک از نوع گفتگو با یک صنف مهم را پنهان کرد اما می‌توان گفت که وای بر مردمی که این چنین راهبرانی دارند.

جهت اطلاع ریاست سازمان امور مالیاتی استان تهران عرض می‌کنم تا اطلاع ثانوی نام بنده را در لیست بچه‌های بد قید بفرمائید تا ببینیم چه می‌شود. 

۲۹ شهریور ۹۸

پایان پیام/

مطالب مشابه