آزمایشگاه ها و مراکز تشخیصی موظف به رعایت تعرفه های ابلاغی شورای عالی بیمه هستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهران قهرمانی درباره وجود تفاوت در تعرفه های آزمایشگاه ها اظهار داشت: تعرفه های آزمایشگاهی هر سال مانند سایر تعرفه های حوزه بهداشت و درمان از طریق شورای عالی بیمه سلامت ابلاغ می شود و تمامی آزمایشگاه ها و مراکز تشخیصی موظف به رعایت آن هستند.

عضو هیأت مدیره انجمن آسیب شناسی ادامه داد: مسئله ای که وجود دارد در همان ابلاغیه ها مواردی دیده شده است؛ مثلا قانونگذار مصوب کرده است اگر آزمایشگاهی در حوزه آزمایشگاه هورمونی از دستگاه های "های تک" و از شرکت های مختلف استفاده می کند یا برای هر بیمار کیت مخصوص استفاده می شود؛ در نتیجه این موضوع باعث می شود هزینه های مربوط به استفاده از این وسائل زیاد شده و قانونگذار نیز اجازه داده است تا آزمایشگاه این هزینه ها را بتواند از طریق  تعرفه اش دریافت کند، البته این تعرفه ها مشخص است و هیچ آزمایشگاهی نمی تواند بدون رعایت آن تعرفه، عدد دیگری از افراد دریافت کند.

وی در خصوص اینکه مردم چگونه متوجه نوع خدمات خاص در آزمایشگاه بشوند؟ افزود: آزمایشگاه ها موظف هستند وقتی جواب را ارائه می دهند در برگه جواب این موضوع را توضیح دهند البته وقتی چنین دستگاه ها و کیت هایی را در آزمایشگاه تهیه می کنیم، نامه ای به سازمان های بیمه گر و دانشگاه ارسال کرده و اعلام می کنیم که چنین دستگاهی را تهیه کرده ایم و بازرسان و کارشناسان از آن بازدید کرده و به ما مجوز لازم را برای دریافت هزینه اضافه می دهند.

قهرمانی در خصوص اینکه چرا در برخی تشخیص های آزمایشگاهی تفاوت وجود دارد؟ گفت: واقعیت این است که اگر در یک حوزه ای تخلف صورت می گیرد ما نمی توانیم آن را به کل تعمیم بدهیم؛البته آنچه ما در حوزه ممیزی در نظر می گیریم این است که باید قاعدتاً خطایی نباشد، دستگاه های جدیدتر دستگاه هایی هستند که خطاهای انسانی را کم می کند اما این توجیهی نیست که آن فردی که از روش قدیمی و دستی استفاده می کند خطا داشته باشد.

به گزارش فارس عضو هیأت مدیره انجمن آسیب شناسی در پایان اضافه کرد: برای نمونه اگر دستگاه های جدید عدد را با اعشار یکصد هزارم بخوانند، شاید دستگاه قدیم تر اعشار آن را درست نخواند اما هیچ توجیهی در روش دستی وجود ندارد تا اشتباه داشته باشد؛ در نتیجه روش دستی نیز باید ابتدا استاندارد سازی شده و تست کنترل کیفی شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه