زیرساخت لازم برای ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی در کشور وجود ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرید کرمی در ارتباط با اعتراض جامعه آزمایشگاهیان به تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور اظهار داشت: جامعه آزمایشگاهیان از وزیر بهداشت درخواست دارند، این آیین نامه را تعلیق کند.

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران با اشاره به امضای وزیر بهداشت در آیین نامه تاسیس شبکه های آزمایشگاهی، افزود: شبکه های آزمایشگاهی، الگویی است که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا در حال پیاده سازی است. اما، نیاز به زیرساخت هایی دارد که در کشور ما این ساختار فراهم نیست، آزمایشگاه مرجع سلامت از دو سال پیش روی آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه ها کار کرده و بخشی تحت عنوان تاسیس شبکه های آزمایشگاهی را در آن گنجانده است.

وی افزود: در شبکه های آزمایشگاهی، نمونه ها از مراکز کوچک تر انتقال پیدا کرده و بعد به یک مرکز جامع آزمایشگاهی ارسال می شود. این در حالی است که زیرساخت های تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور ما وجود ندارد و از گذشته شاهد تاسیس آزمایشگاه های کوچک و بزرگ در اقصی نقاط کشور هستیم که مردم هم به این آزمایشگاه ها دسترسی دارند.

کرمی گفت: در حال حاضر بیش از ۵۲۰۰ آزمایشگاه کوچک و متوسط در بخش های دولتی و خصوصی کشور مشغول ارائه خدمات به مردم هستند. مشکل ما، عدم دسترسی به آزمایشگاه نیست، بلکه مشکل این است که قدرت خرید و پوشش بیمه ای لازم وجود نداشته باشد، آزمایشگاه مرجع سلامت با این ادعا که می خواهیم هزینه ها را پایین بیاوریم و دسترسی مردم را راحت تر کنیم، تاسیس شبکه های آزمایشگاهی را طراحی کرد که انجمن های تخصصی اعتراض کردند.

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران تصریح کرد: تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، علاوه بر اینکه منجر به از بین بردن ساختار فعلی آزمایشگاه ها و بیکاری پرسنل آزمایشگاه ها خواهد شد، باعث می شود یک رانت خواری ویژه ای هم شکل بگیرد. از همین رو، سال گذشته و قبل از اینکه این آیین نامه به امضای وزیر بهداشت برسد، ما اعتراض کردیم، این اقدام باعث از بین بردن ساختار فعلی شده و عده ای با رانت خواری، مجوز تاسیس این شبکه ها را می گیرند و همین اقدام می تواند به بیماری پرسنل آزمایشگاه ها منجر شود. 

وی با اشاره به امضای وزیر بهداشت پای دستورالعمل تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور اظهار کرد: متاسفانه اطلاعات غلط به وزیر داده اند و عنوان داشته اند که جامعه آزمایشگاهی کشور موافق این طرح است. در حالی که چنین چیزی نیست و جامعه ازمایشگاهیان کشور آماده اند در حضور وزیر بهداشت، نظرات کارشناسی خود از این طرح غیر کارشناسی را بیان کنند. 

به گزارش مهر کرمی در پایان اضافه کرد: درخواست جامعه آزمایشگاهی کشور از وزیر بهداشت، این است که دستور دهند آیین نامه تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور فعلا تعلیق شود تا نمایندگان جامعه آزمایشگاهی، در یک نشست کارشناسی با حضور وزیر، نظرات خود را ارائه بدهند، ما معتقدیم اجرای این طرح در کشور، برای عده ای رانت ایجاد خواهد کرد و پرسنل آزمایشگاه های پزشکی کوچک و متوسط، بیکار خواهند شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه