نسخ صادر شده اعضای نظام پزشکی بدون مهر، فاقد اعتبار است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فربد رهنمای چیت ساز در خصوص مراحل ساخت مهر پزشکان بیان کرد: در ابتدا تمام فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی باید عضو سازمان نظام پزشکی شوند زیرا در غیر اینصورت نمی توانند به طبابت مشغول شوند.

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: طبق تبصره 2 ماده 4 فصل سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی حتی اگر شخصی از معتبرترین دانشگاه علوم پزشکی نیز فارغ التحصیل شود برای طبابت و پرداختن به حرفه پزشکی باید حتما عضویت سازمان نظام پزشکی را داشته باشد.

وی افزود سازمان نظام پزشکی به هر یک از اعضای خود شماره ای منحصر به فرد به نام شماره نظام پزشکی  اعطا می کند که در مورد پزشکان و دندانپزشکان متشکل از یک عدد و در مورد سایر حرف پزشکی مانند داروساز ، ماما، شنوایی سنج و علوم آزمایشگاهی متشکل از یک حرف و عدد است، امضای پزشکان و دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی از همان زمان عضویت در سامانه نظام پزشکی ثبت شده و می توانند برای خود مهر بسازند.

رهنمای چیت ساز گفت: نسخه پزشکان با امضا و مهر آنان مستند می شود، مهر پزشکان دارای مشخصات و استانداردهایی است که فارغ التحصیلان رشته های پزشکی برای ساخت آن باید موارد قید شده در آیین نامه مربوطه را رعایت کنند.

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در بیان استانداردهای قید شده در آیین نامه برای ساخت مهر اعضای سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: درج نام و نام خانوادگی به همراه پیشوند یا پسوند احتمالی، درج شماره عضویت نظام پزشکی، درج عناوین پروانه طبابت به زبان فارسی و در صورت نداشتن پروانه مطب درج حداقل یکی از عناوین مندرج در گواهینامه یا دانشنامه به زبان فارسی از الزامات است.

وی در خصوص اینکه آیا اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند بصورت اختیاری مواردی را در مهر خود درج کنند گفت: درج عناوین علمی دانشگاهی و نام موسسه ای که پزشک در آن مشغول به طبابت است صرفا برای استفاده در سرنسخه همان موسسه و همچنین درج عناوین فوق به زبان انگلیسی مشروط برآن که نام فارسی آن موجود باشد از موارد اختیاری است که اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند در ساخت مهر خود از این موارد استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام زشکی رهنمای چیت ساز در پایان درج نوع خدمت را در مهر ممنوع دانست و اظهار کرد: درج عنوان رشته ای غیر از رشته مدرج در پروانه مطب حتی بدون ذکر تخصص یا فوق تخصص و همچنین درج عضویت در انجمن های علمی داخلی یا خارجی در مهر طبابت ممنوع است، درج هر گونه تبلیغات در مهرها ممنوع بوده اما محدودیتی از بابت فونت، اندازه و رنگ جوهر استفاده شده در مهر وجود ندارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه