گر نصیحت کنی، به خلوت کن / که جز این، شیوه نصیحت نیست
روی سخن با جناب دکتر نمکی و جناب دکتر ظفرقندی است.

 امروز جامعه پزشکی در  شرایط سختی قرار گرفته است. شرایط اقتصادی جامعه بد است و شرایط اجتماعی بدتر. فساد اقتصادی در جامعه فراگیر شده و فساد اخلاقی بسیار بیشتر. در این بین گروهی عوام فریب برای دادن آدرس غلط به منظور ردگم کنی و پوشش بی تدبیری گروهی از مدیران و یا مطرح کردن خود، راهی بهتر از تاختن و هجمه به جامعه پزشکی پیدا نکرده و به صورت ناجوانمردانه جامعه پزشکی را تحت فشار و هجمه قرار داده اند.

 این قشر خدوم ضمن اینکه خود مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تحمل می کند سنگ صبور مردمی که به شدت از این مشکلات رنج می برند نیز هست. بیمارانی که تحت اصابت چاقو در نزاع های حاصل از مشکلات اجتماعی قرار می گیرند یا بیماران سرطانی که در شرایط اورژانس به علت تاخیر در درمان ناشی از مسایل اقتصادی مراجعه می کنند، تنها خودشان درد نمی کشند بلکه این پزشکان هستند که همراه و بیش از آنان درد می کشند.

 ایثارگری هایی که جامعه پزشکی در شرایط بد موجود در خدمت به مردم دارد را اگر هیچ کس نمی بیند شما می بینید.
 پیشرفتهایی که جامعه پزشکی در سالیان اخیر داشته است را اگر هیچ کس نمی بیند شما می بینید
 حال با این مشکلات، اگر کاستی هایی آن هم بسیار به ندرت در جامعه پزشکی دیده می شود، عمدتا ناشی از نامهربانی های رسانه و سیاسیون در قبال خدمات خالصانه آنها ست و نمی توان انکار کرد؛ ولی با این همه جامعه ای که با این شرایط توانسته خود را از فساد اخلاقی و اقتصادی محافظت نماید، شایسته تقدیر است و به رخ کشیدن موارد نادر مشکلات آن هم در مقابل رسانه ای که به صورت اغراق آمیز نمی خواهد واقعیت را انعکاس دهد و به صورت بیمارگونه به تخریب این سرمایه اجتماعی ادامه می دهد از انصاف به دور است.
 
 حدیثی از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که فرمود: المؤمن مرأة المؤمن؛ مؤمن آئینه مؤمن است.
 1- آئینه از روی صفا عیب را می گوید، نه از روی انتقام و غرض و ... .
 2- آئینه زمانی عیب را نشان می دهد که خودش گرد و غبار زده نباشد.
 3- آئینه مراعات مقام ومدال را نمی کند.
 4- آئینه عیب را بزرگتر از آنچه هست، نشان نمی دهد.
 5- آئینه همراه با نشان دادن عیب، نقاط قوّت را نیز نشان می دهد.
 6- آئینه عیب را رو به رو می گوید نه پشت سر.
 7- آئینه عیب را بی سر و صدا می گوید ‌و هوار نمی کشد.
 
 گر نصیحت کنی، به خلوت کن
 که جز این، شیوه نصیحت نیست
 
 هر نصیحت که برملا باشد
 آن نصیحت به جز فضیحت نیست

پایان پیام/

مطالب مشابه