کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت باید بدون تغییر اعمال شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران در جلسه ای با محمدرضا ظفرقندی به بیان پاره ای از مشکلات فیزیوتراپیست ها از جمله عدم اجرای شرح وظایف مقطع پایه رشته فیزیوتراپی علیرغم مصوبه آن، بازنگری ضرایب رشته فیزیوتراپی، پذیرش فراگیر از مقطع کارشناسی و ارشد به دکترای حرفه ای، لزوم تعیین مرزبندی بین رشته ای مبتنی بر استانداردهای جهانی و ضوابط علمی و حرفه ای، مشارکت و حمایت سازمان نظام پزشکی در برگزاری کنگره ها و سمینارها و همچنین تشکیل معاونت امور توانبخشی در چارت تشکیلاتی وزارت بهداشت و همچنین مشارکت و حمایت نظام پزشکی از رشته فیزیوتراپی در چالش های صنفی حرفه ای با سازمان های بیمه گر از اهم مشکلات و معضلات مطرح شده از سوی هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران بود که با ریاست کل سازمان نظام پزشکی مطرح شد.

محمد‌رضا ظفرقندی پس از استماع معضلات و مشکلات این رشته با اشاره به این که باید جهت حل مشکلات ابتدا موانع را شناخته و در همان مسیر به رفع آن ها بپردازیم گفت: در امر ارتقاء سطح پایه آموزش رشته فیزیوتراپی به دکترای حرفه ای، بررسی موانع موجود در اجرا از ضروریات موضوع است.

وی افزود: باید مقدمات تنظیم تفاهم نامه سازمان نظام پزشکی با انجمن فیزیوتراپی نیز با تاکید بر همکاری در موضوع آموزش همگانی فراهم شود، انجمن فیزیوتراپی موضوع افزایش نمایندگان لیسانسیه های پروانه دار در شورای عالی نظام پزشکی را با مساعدت این سازمان پیگیری کرده و تعارضات بین رشته ای را با ارائه مستندات قوی در کمیسیون تعیین حدود و صلاحیت حرفه ای مطرح نماید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در جهت تامین عدالت باید تلاش ها در این جهت باشد تا کتاب تعیین ارزش نسبی خدمات سلامت بدون تغییر اعمال شود و همگان نیز بر این امر تمکین کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ظفرقندی در پایان با اشاره به این که نظام پزشکی در راستای عدم دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و  درمانی از طریق وزارت بهداشت و معاونت درمان آن پیگیری های لازم را انجام می دهد تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی بر رعایت حقوق شهروندی اعضاء بویژه در امر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تشکل های صنفی تاکید دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه