الصاق برچسب اصالت" برای تمامی اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مودد همایی گفت: با عنایت به بخشنامه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلسات برگزار شده شرکت های تجهیزات پزشکی و ارائه آموزش های مربوط به طرح اصالت کالا و الصاق برچسب اصالت جهت کنترل اقلام از طریق سامانه تیتک ( TTAC ) سازمان غذا و دارو ، الصاق برچسب کالا هم بر روی تجهیزات پزشکی و هم بر روی ملزومات مصرفی می بایست انجام شود.

سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: الزام شناسه گذاری ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت " الصاق برچسب اصالت" برای تمامی اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی، جهت اقلام وارداتی از تاریخ 1398/09/01 و اقلام تولیدی از 1398/12/15 است. 

وی افزود: طرح شناسه گذارای با توجه به مفاد ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و همچنین مواد 4 و 6 شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغی ریاست جمهوری و موضوع ماده 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سیاست های اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در ساماندهی شبکه توزیع انجام می شود.

همایی گفت: فاز اول طرح الصاق برچسب اصالت اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی از ابتدای سال ۱۳۹۷ برای 5 گروه تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل تمامی مواد و تجهیزات دندانپزشکی، برخی از اقلام آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات خانگی " از قبیل فشارسنج، سمعک، دستگاه تست قند خون" و فهریتی از اقلام ارتوپدی، اجرا شد.

به گزارش وب‌دا سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی تصریح کرد: در اجرای طرح رعایت موارد ذیل الزامی است:

1_ برچسب اصالت می بایست مطابق با الزامات و ویژگی های تعیین شده در دستورالعمل اجرائی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت به شماره 658/33084 مورخ 94/07/21 که طی بخشنامه شماره 658/105296 مورخ 94/07/22 از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ گردیده الصاق گردد.

2_ برچسب اصالت می بایست بر روی کوچکترین واحد بسته بندی الصاق گردد.

3_ در صورتیکه فرآورده دارای سطوح بسته بندی بزرگتر می باشد، الصاق برچسب دارای شناسه تجمیعی مطابق دستورالعمل اجرائی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت بر روی سطوح بعدی بسته بندی نیز الزامی می باشد.

4_ مسئولیت اصالت برچسب های الصاقی " انطباق برچسب الصاقی با وسیله پزشکی توزیع و عرضه شده" با شرکت تامین کننده کالا "وارد کننده و تولید کننده" می باشد.

5_ برچسب اصالت باید به گونه ای بر روی وسیله الصاق شود که مانع رویت اطلاعات مربوط به تولید وسیله نظیر سازنده، تاریخ تولید، شماره لات/ سریال، تاریخ انقضا نگردد.

6_ شرکتها می بایست فایل اطلاعات برچسب کالا (فایل XML ) را مطابق دوره های آموزشی ارائه شده در سامانه تیتک ( TTAC ) سازمان غذا و دارو بارگذاری نمایند.

پایان پیام/

مطالب مشابه