رشد ۱۴ درصدی سهم سلامت در لایحه بودجه سال آینده
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کامل تقوی‌نژاد با اشاره به وضعیت بودجه وزارت بهداشت در سال آینده، گفت: میزان کل بودجه بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸، معادل ۱۴ درصد رشد داشته است، این رقم شامل مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمد اختصاصی است، از مجموع اعتبار ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان منظور شده برای حوزه سلامت، بالغ بر ۴۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از محل هزینه‌های عمومی، بالغ بر پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای طرح تحول سلامت و مبلغ ۳۸ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مصارف عمومی دولت و رشد هشت درصدی آن نسبت به بودجه سال ۹۸ افزود: حوزه سلامت به جز درآمد اختصاصی نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، معادل ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین سهم حوزه سلامت از مصارف عمومی دولت در بودجه سال ۹۸، معادل ۹.۱ درصد بود که این رقم در سال ۹۹، به ۹.۶ درصد می‌رسد.

تقوی‌نژاد با اشاره به اعتبارات عمومی بخش بهداشت و درمان در بودجه پیشنهادی سال ۹۹، اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر  ۱۹ هزار و ۸۶ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، رشدی معادل ۱۵.۳ درصد دارد. همچنین اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متمرکز نیز مبلغ چهار هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، ۹ درصد رشد خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت به اعتبارات عمومی بخش آموزش عالی نیز اشاره کرد و افزود: اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی مبلغ ۵۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸، رشدی معادل ۱۵.۴ درصد را نشان می دهد. همچنین اعتبارات هزینه‌ای ردیف ستادی آموزش نیز مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب در سال ۹۸، رشدی نداشته است.

وی به اعتبارات عمومی بخش پژوهش نیز اشاره کرد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای مراکز پژوهشی مستقل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ۲۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۴.۱ درصد را دارد. همچنین اعتبارات هزینه‌ای ردیف ستادی پژوهش مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب بودجه سال ۹۸، رشدی معادل هفت درصد داشته است.

تقوی‌نژاد درباره وضعیت یک درصد سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: اعتبارات هزینه‌ای به مبلغ چهار هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به مبلغ ۲ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب سال ۹۸، رشدی معادل ۳۶ درصد خواهد داشت، سهم درآمدی یک درصد سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در لایحه بودجه، کمتر از نیمی از این درآمد برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است، قانون‌گذار یک درصد سهم درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده را صرفا برای ارتقای خدمات بهداشتی درمانی و بهبود شاخص‌های این بخش در نظر گرفته است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در این خصوص چاره‌اندیشی کند.

به گزارش ایسنا معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در پایان با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در زمینه رشد بیش از ۸۰ درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۹، تاکید کرد: باید توجه کرد که رشد اعتبارات عمومی هزینه‌ای وزارت بهداشت متناسب با سایر دستگاه‌های اجرایی معادل ۱۴ درصد بوده و به نظر می‌رسد به دلیل مقایسه "مجموع اعتبارات عمومی، تملک دارایی سرمایه‌ای و اختصاصی سال ۱۳۹۹" با "صرفاً مجموع اعتبارات عمومی و تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۳۹۸"، بدون در نظر گرفتن اعتبارات اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، موضوع افزایش غیرمتعارف بودجه وزارت بهداشت در برخی رسانه ها مطرح شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه