بررسی تخلفات پزشکی با استناد به کتاب راهنمای عمومی اخلاق پزشکی انجام می‌گیرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید بیرودیان با اشاره به نگارش کتاب راهنما‌های عمومی اخلاق پزشکی اظهار کرد: کتاب راهنما‌های عمومی اخلاق پزشکی بعد از انجام جلسات متعدد با سازمان‌های ذی‌ربط و کار‌های کارشناسی نگارش شده است و این کتاب می‌تواند منبعی جهت استناد به کار‌های مختلف از جمله موارد رسیدگی به تخلفات پزشکی باشد.

مدیر دبیرخانه اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی در حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده است و در آن یک ماده وجود دارد که به موضوع شئونات پزشکی و بررسی تخلفات آن به طور صحیح اشاره کرده است، بررسی شئون و تخلفات پزشکی با استناد به کتاب راهنمای عمومی اخلاق پزشکی انجام می گیرد.

وی افزود: در کتاب راهنمای عمومی اخلاق پزشکی مصادیق موارد انتظامی و نحوه رسیدگی به تخلفات آورده شده است و به تازگی تلاش زیادی برای تدوین مصادیق رفتار خلاف شئون پزشکی به وسیله سازمان نظام پزشکی انجام گرفته است. این کتاب در ۱۳ فصل و ۱۴۰ ماده تدوین و بعد از بازنگری به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور رسیده و به عنوان راهنمای حوزه انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بیرودیان در پایان گفت: در کتاب عمومی اخلاق حرفه‌ای کمیسیون‌های کارشناسی در نظر گرفته شده است و در صورت بروز تخلف و جرایم پزشکی می‌توان به بند‌های این کتاب استناد کرد، رعایت اخلاق پزشکی ارتباط مستقیمی با کاهش خطای پزشکی دارد و اخلاق پزشکی باعث مدیریت خطای پزشکی می‌شود که همگی این موارد در کتاب راهنمای عمومی اخلاق پزشکی ذکر شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه