خرید راهبردی خدمات سلامت حلقه اصلی تحقق پوشش همگانی سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیرحسین تکیان درباره خرید راهبردی خدمات سلامت افزود: بر اساس چهارچوب‌های سازمان جهانی بهداشت و توصیه‌های بانک جهانی، خرید راهبردی خدمات سلامت جایگاه مهمی دارد. در هر نظام مالی، کار باید از تامین منابع مناسب آغاز شود و این منابع باید به طور شفاف در کنار هم قرار بگیرند تا خدمات سلامت به شکلی خریداری شوند که میزان مطلوبی از خدمات با کارایی مناسب، برای تعداد مطلوبی از خدمات خریداری شود. این موضوع باعث می‌شود که بسته خدمات سلامت مناسبی طراحی شود. 

مدیر گروه سلامت جهان و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: خرید راهبردی خدمات سلامت حلقه اصلی برای ایجاد بسته سودمند خدمات سلامت است. نظام سلامت برای خرید راهبردی خدمات سلامت باید حاکمیت مناسب داشته باشد و اگر این اقدام به درستی انجام نمی‌شود، به این دلیل است که اجزای آن اجرایی نشده است، تغییر در بسته خدمات سلامت و بهبود نظام اطلاعاتی نیز از جمله اقدامات مهم در حوزه سلامت است. استفاده از راهنماهای بالینی نیز مساله بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود و همچنین تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر شواهد باشد.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: پوشش همگانی سلامت یعنی تمام افراد جامعه، بدون هیچ استثنایی بتوانند در هر نقطه از کشور و فارغ از سطح اجتماعی و اقتصادی به همه خدمات مورد نیاز و با کیفیت مناسب و بدون مشکلات مالی دسترسی داشته باشند.

ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت نیز پیش از این درباره خرید راهبردی خدمات سلامت گفته بود: خرید راهبردی خدمات سلامت جزو تکالیف قانونی و از اولویت‌های اساسی وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر است؛ بنابراین برای انجام خرید راهبردی باید مقدماتی حاصل شود. مهم‌ترین علت اجرا نشدن خرید راهبردی خدمات سلامت وجود قیمت چندگانه جزء حرفه‌ای یا دستمزد ارائه کنندگان خدمت در بخش خصوصی، دولتی، خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی است. در حال حاضر مسیر برای خرید راهبردی خدمات مناسب است و در موارد قابل توجهی این مسئله انجام می شود، اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست.

سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز درباره انجام خرید راهبردی خدمات سلامت و موانع پیش روی آن گفته بود: سازمان بیمه سلامت باید خرید راهبردی خدمات را انجام دهد، اما مشکل این است که در حال حاضر راهی برای انجام این کار وجود ندارد. زیرا بخش خصوصی در حال حاضر مشکلات زیادی دارد و بخش دولتی بسیار قوی است و باید برای حل این مشکل راهکاری یافت که به دنبال آن هستیم. برای اجرای خرید راهبردی خدمات سلامت، به دنبال این هستیم که تنوع ارائه دهندگان خدمات سلامت افزایش پیدا کند. یکی از راه‌های این اقدام، کمک و حمایت از بخش خصوصی و حمایت مناسب است.

وی افزود: از طرفی باید سرانه‌ها پرداخته شده و بخش خصوصی به حدی از سوددهی برسد که با سرانه‌های دولتی، قادر به رقابت با بخش دولتی باشد. همچنین با این اقدام، به گونه‌ای عمل نمی‌کنیم که میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت افزایش یابد و تلاش می‌شود سرانه‌ها و یارانه‌هایی را که باید به حوزه درمان پرداخت شود، خودمان بپردازیم.

به گزارش ایرنا انجام خرید راهبردی خدمات سلامت توسط سازمان‌های بیمه‌گر بعد از تعیین بسته و نیاز ‌جامعه توسط تولیت یعنی وزارت بهداشت اتفاق می‌افتد. ‌در جریان خرید راهبردی، منابع جمع آوری شده صرف خرید خدمات می‌شود. این کار به دو شکل خرید منفعل و راهبردی انجام می‌شود. در خرید منفعل، بودجه پیش‌بینی ‌شده و به پرداخت صورت‌حساب‌ها اختصاص پیدا می‌کند، اما در خرید راهبردی، بیمه وارد فرآیند خرید می‌شود و بررسی ‌می‌کند که چه خدمتی را از چه کسی و با چه قیمتی بخرد و چطور پرداخت کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه