با این تعرفه‌ها فقط می‌توان شاهد "حیات" بیمارستان‌ها بود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی به روند تعیین تعرفه ها اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه ها در سال ۹۳ که با واکنش های زیادی همراه شد، مربوط به جز فنی و عقب ماندگی چند سال قبل از آن بود، به طوری که بعد از آن شاهد رشد ۵ الی ۱۰ درصدی تعرفه ها بوده ایم که با رشد تورم در کشور قابل مقایسه نیست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ضمن هشدار به تبعات واقعی نشدن تعرفه ها گفت: با این تعرفه ها فقط می توان شاهد "حیات" بیمارستان ها بود. زیرا، حیات بیمارستان ها معنای خاص خودش را دارد و باید این حیات، همراه با استانداردهای خدمات درمانی باشد که ارائه می شود، از وضعیت بیمارستان ها اطلاع دارم، شرایط تحریم هم بر وضعیت موجود بیمارستان ها دخیل است، اما نکته ای که نباید فراموش کرد، این است که حیات بیمارستان ها به معنای زنده ماندن، با حیات استاندارد در حوزه سلامت فرق می کند. در حال حاضر، بیمارستان های ما فقط حیات دارند و اگر افزایش سهم بهداشت و درمان کشور مطابق با رشد هزینه ها نباشد، شاهد نزول خدمات در مراکز درمانی خواهیم بود.

وی در خصوص نحوه و روند تعیین تعرفه های درمانی افزود: هدف شورای عالی سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها، این است که شرایط کشور و هزینه های تمام شده را با هم ببیند و تعرفه ها را محاسبه کند، تعرفه های پیشنهادی به شورای عالی بیمه می رود و نهایت در هیات وزیران به تصویب می رسد و ابلاغ می شود، برای تعیین تعرفه ها بر اساس هزینه های تمام شده، کسانی مامور محاسبه شده اند که به هیچ عنوان کار پزشکی انجام نمی دهند، قاعده کار و تعیین تعرفه ها به این شکل است که هزینه های تمام شده محاسبه شود و اگر دولت این هزینه ها را تامین کند، می توان به ارائه خدمات استاندارد امیدوار بود. در غیر این صورت بپذیریم که جامعه پزشکی سوبسید این خدمات را می دهد.

ظفرقندی در واکنش به موضوع تعرفه عبوری گفت: تعرفه عبوری، به این معنا و مفهوم است که بتوان حداقل خدمات استاندارد را با شرایط قابل قبولی ارائه داد، با توجه به اختلاف نظر گروه ها و رشته های پزشکی بر سر تعیین تعرفه ها با اساس کتاب کالیفرنیا "ارزش نسبی خدمات" ما تلاش کرده ایم که اختلاف اعمال شده در تعرفه ها بر اساس کتاب کالیفرنیا برطرف شود و بر اساس معیارهای بین المللی، تعرفه ها را در ایران اعمال کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به دیدگاه وزیر بهداشت در زمان حضور در سازمان برنامه و بودجه برای افزایش تعرفه ها بر اساس کتاب کالیفرنیا، گفت: وزیر بهداشت در آن زمان شرط گذاشت که ما نمی توانیم سهم بخش سلامت را بالاتر ببریم و اگر می توانید بر اساس همین سهم، کتاب کالیفرنیا را اعمال کنید، ما هم با همین شرط پذیرفتیم که تعرفه ها را برای ایجاد عدالت بین رشته ای، بر اساس کتاب کالیفرنیا اعمال کنیم و آن را به شورای عالی بیمه ارائه بدهیم.

به گزارش مهر وی در پایان در خصوص اینکه چرا تعرفه ها بر اساس کتاب کالیفرنیا عملیاتی نمی شود گفت: قبلا تعرفه های رشته های خاصی بی رویه دستکاری شده و بالا رفته بود و قطعا پایین آوردن تعرفه های آنها، با نگرانی همراه است که مبادا دچار مشکل شده و اعتراض کنند. اما، سازمان نظام پزشکی معتقد است که در نهایت باید بر اساس کتاب کالیفرنیا برای تعیین تعرفه ها اقدام کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه