۹۲ هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش سازمان قرار دارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، داوود حاج قاسمعلی گفت: بیمه اتباع خارجی توسط سازمان بیمه سلامت  از سال 94 آغاز شده است، درآن سال تفاهم نامه ای میان سازمان بیمه سلامت، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، و کمیساریای عالی پناهندگان درایران درخصوص پوشش بیمه پایه درمان اتباع منعقد شد.

وی افزود: تعداد اتباع مجاز ساکن کشور  طبق آمار رسمی حدود یک میلیون و نیم بوده که بیشتر از کشور افغانستان و تعداد کمی عراقی هستند، البته به طور غیر رسمی آمار اتباع تا 5 میلیون نفر هم گزارش شده است؛ اتباع به طور عمده از بیمه درمان برخوردار نیستند و اکثر آنها فاقد پاسپورت رسمی هستند، البته بخشی از اتباع درقالب صندوق سایر اقشار به عنوان طلاب، دانشجویان و یا خانواده شهدا تحت پوشش سازمان قرار دارند.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ادامه داد: تفاهم نامه منعقد شده از سال 94 تا کنون سال به سال تمدید شده و براساس این تفاهم نامه طی این سنوات جمعیتی ما بین 100 تا 250 هزار نفر تحت پوشش قرارگرفتند، برای سال 98 نیز جمعیتی حدود 92 هزار نفر از اتباع تحت پوشش سازمان قرار دارند؛ سرانه بیمه این افراد مصوب هیات محترم دولت و خاص اتباع نزدیک به حدود یک میلیون تومان درسال برای هر فرد است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت حاج قاسمعلی در پایان گفت: سرانه اتباع آسیب پذیر به طورکامل توسط کمیساریا پرداخت می شود، اما حق سرانه گروه های غیر آسیب پذیر اتباع توسط خود فرد پرداخت شده و این افراد با مراجعه به دفاتر پیشخوان  با پرداخت کل حق سرانه از پوشش بیمه پایه یکساله برخوردار می شوند، البته موارد گفته شده برای اتباعی است که به صورت مجاز درکشور زندگی می کنند، برای سال آینده نیز سازمان درحال فراهم کردن شرایط مورد نیاز جهت استمرار پوشش اتباع از سوی سازمان بیمه سلامت است.

پایان پیام/

مطالب مشابه