یک ساله شد
شهریور ماه ۹۳ بود که جمعی از فعالان صنفی، «گروه پزشکان و قانون» را پایه‌گذاری کردند و از همان ابتدا آرمان ایجاد یک رسانه مستقل صنفی برای عموم پزشکان را از طرق مختلف پیگیری کردند، تا سرانجام در اول دی ۱۳۹۷ با به کارگیری گروهی حرفه‌ای، نوزادی به نام «پایگاه خبری پزشکان و قانون» در عرصه رسانه صنفی متولد شد که به اختصار، «پالنا» صدایش کردیم.

این نوزاد در طی این یک سال افت و خیزهای زیادی داشت. با مخالفت‌ها، انتقادات و حمایت‌های مسئولان و جامعه پزشکی و دوستان زیادی مواجه شد که از مخالفت‌ها عبرت، از انتقادات درس و از حمایت‌ها نیرو گرفت و تلاش کرد که رو به جلو حرکت کند.

ناقص بودن را باور داریم که همه چیز را همگان دانند و مفتخریم که برآیند نظرات جامعه پزشکی، نمره قبولی پالناست.

اکنون این طفل نوپا یک‌ساله است، هنوز فاصله زیادی با بلوغ و نقایص بسیار دارد، چالش‌های قانونی، اقتصادی و اجتماعی متعددی پیش رو دارد و رفع عیوب و رسیدن به کمال، مستلزم حمایت همه‌جانبه جامعه پزشکی برای عبور از شیب‌های تند و رسیدن به قله است.

چشم یاری به نویسندگان، حقوقدانان و فعالان صنفی جامعه پزشکی دوخته و دست یاری به سویشان دراز می‌کنیم.

پالنا؛ تولدت مبارک

شورای سیاستگذاری پایگاه خبری پزشکان و قانون

اول دی‌ماه ۱۳۹۸

پایان پیام/

مطالب مشابه