تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹‌، افزایش معقول خواهد داشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری در رابطه با خبر افزایش تعرفه‌های پزشکی گفت:  قطعا مردم کشور در ۲سال اخیر ضررهای مالی بسیار زیادی را با توجه به افزایش تورم ها داشتند، از طرفى ما نگران موضوع پرداخت حقوق کارکنان بیمارستان‌ها و کیفیت درمان هستیم، چرا که کیفیت در درمان بحث بسیار مهمی است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: تعرفه اگر در حد عرف و منطقی باشد اصلاً به ضرر مردم نخواهد بود، از سال ۱۳۷۳ که بیمه همگانی تصویب شده است، دولت مکلف بوده که قیمت تعرفه‌گذاری‌ها را اصلاح کند، هیچ نیازی هم نیست که پزشکان این مبلغ را تعیین کنند حتی دولت مى‌تواند با تیم اقتصادی این کار را انجام دهد و قیمت مناسبی را تعیین کند.

وی افزود: در سال ۹۷ که تورم بالا بود ما در پرداخت قسمتی از هزینه‌های فنی چه خارجی و چه داخلی، تامین تجهیزات، تامین مواد مصرفی بیماران و حقوق پرسنل ما با مشکل روبرو شدیم. قسمت عمده این هزینه‌ها را باید بیمه پرداخت کند و قسمت کمی را هم خود بیمار ضمن اینکه ما باید بهره‌وری را افزایش دهیم تا کیفیت هم کاهش پیدا نکند و مردم ضرری نبینند، تعرفه‌های جدید در حال حاضر مشخص نشده است اما با برنامه ریزی صحیح افزایش معقول خواهیم داشت که درصدهای پرداختی بیمه‌ها و مردم جداگانه مشخص خواهد شد.

جهانگیرى درباره مشخص شدن تعرفه‌هاى جدید گفت: این بحث قبل از بودجه ٩٩ مطرح شده است و صحبت اصلى ما این است که هر چند درصدى که ما براى افزایش در نظر مى‌گیریم باید طورى باشد که در بودجه لحاظ شود تا این افزایش تعرفه تامین شود و سهم بیمه‌ها ، دولت و مردم مشخص شود و این موضوع یکطرفه نخواهد بود، این موضوع هم بسیار حائز اهمیت است که اگر تعرفه درست باشد، هم نظارت بهتر است هم محاسباتش و هم کارهاى مربوط به آن سریعتر و بهتر انجام مى‌شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص بحث زیرمیزی و نماندن پزشکان در مناطق محروم متناسب با افزایش تعرفه گفت: سالیان سال این بحث‌ها در تمام حوزه‌ها بوده است ما آن را کنترل کرده و خواهیم کرد، ضمن اینکه در بخش دولتى این موضوعات با ردیف‌هایى برطرف مى شود و ممکن است با نام تعرفه نباشد، مثلا با اوراق و مواردى از این دست تامین مى‌شود اما در بخش خصوصى با قاطعیت مى‌گویم که به بیمارستان‌ها هیچ تسهیلاتى داده نمى‌شود، حتی برای خرید برخی وسایل موردنیاز بیمارستان‌های خصوصی ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تعلق نمى‌گیرد.

به گزارش فاری وی در پایان اضافه کرد: در شرایط سختى که امروز وجود دارد صیانت از موجودى‌مان الزام است چون در حاضر تمام درآمد در حوزه تعرفه و مبانى که حاصل مى‌شود هزینه روزمرگى‌ها مى‌شود که ما نگران آن هستیم، در حال حاضر ما خواستار افزایش تعرفه‌ها در کنار افزایش کیفیت خدمات هستیم و اگر بعد از واقعى شدن، تعرفه بالا بود ما هیچ اجباری در پرداخت آن نخواهیم داشت، تعرفه‌ها  باید قیمت معقول و مناسبی داشته باشند تا به مردم هم فشار نیاورد ضمن اینکه اگر تورم و رشد حقوق و دستمزد براى کارکنان دولت وجود دارد باید در حوزه ما هم به آن توجه شود.

پایان پیام/

5 نظر

مطالب مشابه