مجمع عمومی؛ آمر و نه مشاور (قسمت دوم)
1-   بررسی روند برخورد کلیه ارکان و مسئولین سازمان با موضوع مالیات و تعرفه توسط گروه حقیقت‌یابی که مجمع تعیین نماید. زیرا گروه پزشکان و قانون معتقد است فرصت‌سوزی‌های فراوان در این زمینه رخ داده است.

2-   الزام شورای عالی سازمان و ریاست کل به بازگشت به نص قانون درمورد مبنا قرار گرفتن قیمت تمام شده در نامه پیشنهاد‌ تعرفه به وزیر بهداشت.

3-    الزام رئیس کل به تعیین ضرب‌الاجل زود‌هنگام‌ برای سازمان مالیاتی در ارائه فرمول‌های دقیق در پیوست فنی تفاهم‌نامه به ترتیبی که ثبت‌کنندگان کارتخوان دقیقا از حقوق خود مطلع بوده و با آگاهی و قضاوت دقیق بتوانند موضع خود را تعیین کنند.

4-    الزام رئیس کل و معاونت فنی سازمان به وارد نمودن خالص قیمت تمام‌شده به پیوست فنی به عنوان پایه معافیت کامل مالیاتی.

5-   تبیین و تعیین موقعیتی که با عدم ثبت کارتخوان توسط اکثریت ذی‌نفعان پیش آمده و الزام شخص رئیس کل و مدیران ایشان در استفاده از آن به عنوان فرصت و نه تهدید.

6-    الزام شخص‌ رئیس کل به گفت‌وگوی مستقیم‌ و در صورت لزوم فراگیری از تجربیات و یا راهکارها و حتی تصمیمات دیگر صنوف در برخورد با سیاست‌های غلط مالیاتی در کشور و نیز الزام او به ارائه گزارش از این گفت‌وگو‌ها.

7-   تعیین کمیته ناظر از نمایندگانی از مجمع که دارای آرای مستقل‌تری نسبت به جناح بندی‌های موجود در مجمع می‌باشند و در امور مالیاتی و تعرفه‌ای تسلط مناسب را دارند تا روند نکات پیش گفته را بررسی و به شکل مرتب به مجمع و صنف گزارش دهند.

بی‌شک این همه آنچه می‌تواند رخ دهد نیست و امکان افزوده شدن بر آن هست...

پایان پیام/

مطالب مشابه