تناقض‌گویی
متن تصویر تفاهم‌نامه سازمان مالیاتی استان اصفهان نشان می‌دهد که این گزاره، نادرست است و بر خلاف ادعای معاون فنی و نظارت سازمان، شمول ماده صد، آشکارا مورد توافق قرار گرفته است. 

اصرار بر روش‌های شخصی و انتقال نادرست مطالب به پیگیری‌کنندگان، نافی احترام و شأن هر دو سو است.

النجاه فی الصدق
photo_2020-02-04_08-46-36 (2).jpg 95.6 KB

پایان پیام/

مطالب مشابه