ارکان سازمان نظام پزشکی در قبال ارکان دیگر چه مسئولیتی دارند؟
رئیس کل سازمان در قبال رفتار غیر‌قانونی شورای عالی در تغییر در مبنای تعرفه هیچ واکنشی نداشت و آن را عینا به وزارت بهداشت منتقل نمود. 

رئیس کل سازمان در قبال رفتار غیر‌قانونی هیئت رئیسه مجمع در لغو مجمع فوق‌العاده و عدم ارائه مستندات برای این لغو واکنشی نداشت و آن را عینا منتقل و اجرا نمود.

شورای عالی سازمان علی‌رغم آنکه تهیه کننده آیین‌نامه، «مجمع است» به نحوه برخورد دوگانه با این آیین نامه و بی‌اعتبار‌سازی و یا استناد کذب به آن توسط رئیس مجمع هیچ اعتراضی ننموده است. 

ارکانی که با دلهره فراوان، مشارکت تضامنی در ماجرای وصول مالیات را آن همه بزرگ جلوه دادند، قصد ندارند‌ پس از رفتار کودتایی رئیس مجمع، نحوه مشارکت ذاتی خود را در سرنوشت سازمان مشخص سازند‌؟ 

اشاعه خودسری و بی‌قانونی و قلدر‌مآبی و تحمل و یا همراهی دیگر ارکان سازمان با آن، چه معنایی جز وجود «اندک سالاری» دارد‌؟

گروه پزشکان و قانون بدون هیچ اغماض جواب این سوالات را می‌خواهد:

اول‌: آیین‌نامه اجرایی مجمع نافذ است یا غیر‌نافذ؟ 

دوم‌: اگرغیر‌نافذ است، آیا هر آنچه تا به حال مبتنی بر آن آیین نامه رخ داده است، باطل می‌شود یا خیر‌؟

سوم‌: مستندات قانونی و مکاتباتی که نشان دهد ‌الزام به اعلام حضور پیش از موعد در مجمع فوق‌العاده سال قبل که طی آن باید رئیس کل انتخاب می‌گردید، رعایت شده است، در اختیار چه کسی است و چگونه باید به آن دسترسی پیدا کنیم؟

گروه پزشکان و قانون به هماهنگ‌کننده خود دکتر‌ هاشم موذن‌زاده اختیار می‌دهد که به عنوان نماینده گروه در هر جلسه علنی و آزاد جهت تنویر موارد فوق شرکت نموده و در‌ یافتن پاسخ ابهامات بکوشد.
 


پایان پیام/

مطالب مشابه