از طرح‌های ‌خلق‌الساعه به که پناه بریم؟
جامعه تا کی باید تاوان طرح‌های ناپخته و کارشناسی‌نشده را بدهد‌؟ 

طرح تحول قاضی‌زاده بخش زیادی از ملت را فقیرتر و تعداد زیادی از اطباء کشور را به آن‌سوی مرزها فراری داد و طرح وزیر فعلی در اعزام حدود یک میلیون نفر به درب منازل، باعث انتشار وحشتناک بیماری کرونا خواهد شد.

گمان می‌کردیم از شر نادانانی که با به سخره گرفتن روش‌های انتقال و سرایت بیماری سبب بروز رفتارهایی نظیر لیسیدن ضریح اماکن متبرکه از سوی افراد ناآگاه می‌شوند باید به وزارت بهداشت شکایت بریم؛ غافل از آنکه وزیر محترم‌، خود به نوعی دیگر عامل شیوع بیماری کرونا خواهد شد.

کجایند نمایندگان پزشک مجلس‌؟ چه کسی باید جلو رفتارها و طرح‌های ‌خلق‌الساعه و غیرعلمی و تسهیل کننده شیوع بیماری بایستد؟

مسئول و مسبب عدم آمادگی در سطح کشور برای مقابله با بیماری‌ای نظیر کرونا، ‌کیست‌؟

حتما باید فاجعه‌ای بروز پیدا کند تا بدانید که نمی‌دانید یا نمی‌خواهید بدانید؟

 
زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

پایان پیام/

مطالب مشابه