فرصت آخر
بر اساس مطالعات آماری حدود ۱۹ درصد از مبتلایان کرونا به بستری شدن در بیمارستان محتاج می‌شوند.* یک دهم از افراد بستری‌شده متاسفانه فوت می‌کنند، که معادل حدود دو درصد از کل مبتلایان هستند. در هفته‌های گذشته  بیمارستان‌های یکی از مراکز استان که مورد استفاده جمعیتی در حدود چهارصد  هزار نفر است شاهد بستری‌شدن حدود نزدیک به  هزار و دویست نفر با اعلايم مشخص کرونا و مرگ حدود. یکصد  تن از این بیماران بوده‌است. بر این اساس احتمالا حدود سه تا شش هزار نفر، یعنی حوالی یک درصد از جمعیت این منطقه، مبتلا به کرونا هستند.  آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد مبتلایان قطعی کرونا نشان می‌دهد که میزان درگیری این منطقه با بیماری کرونا در حد متوسط کشور است. بر این مبنا می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا حدود  یک درصد از جمعیت کشور، یعنی حدود نیم تا یک میلیون نفر، در حال حاضر حامل ویروس کرونا هستند.

   با توجه به قدرت آلوده‌ کنندگی این ویروس میتوان حدس زد که در صورت تجمعات جمعیتی و دید بازدید‌های نوروزی جمعیت آلوده فعلی که اکثرا حتی علايم بارزی از بیماری نیز ندارند، به راحتی میتوانند در مدت کمتر از دو هفته تعداد مبتلایان را به سه تا پنج برابر سطح فعلی برسانند. در این صورت بین سه تا پنج میلیون نفر به کرونا آلوده خواهند بود و سیستم درمانی کشور با طوفانی غیر قابل تصور روبرو خواهد شد!

  جمعیت فعلی آلوده به کرونا، که احتمالا حدود یک میلیون نفر هستند، سیستم درمانی کشور را از پا انداخته است.پزشکان و پرستاران زیادی را کشته و تخت بیمارستانی خالی باقی نمانده است، به حدی که احتیاج مبرم به بیمارستانهای صحرایی به وجود آمده‌است ، ِلذا وضعیت سیستم درمانی در صورتی که پنج میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شوند از توصیف خارج است.


اما هنوز هم فرصت داریم! هنوز میتوان با یک عزم ملی برای قرنطینه سازی گسترده کرونا را شکست داد؛ سیاستی که از چین تا ایتالیا در حال اجراست. در غیر اینصورت باید منتظر گسست و فروپاشی سیستم درمانی و سپس سایر شالوده های اجتماعی و در نهایت کل جامعه باشیم.
آخرین فرصت را از دست ندهیم.

پیوست 
*بر اساس uptodate.، حدود ۸۱درصد مبتلایان کرونا دارای فرم خفیف و بدون پنومونی، ۱۴ درصد فرم شدید (هیپوکسی یاo2 کمتراز ۵۰ ) و ۵ درصد فرم خیلی شدید گزارش شده است. بر این اساس حدود ۱۹ درصد مبتلایان احتیاج به بستری شدن دارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه