درخواست انجمن های علمی گروه پزشکی از رئیس جمهور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، 57 انجمن علمی گروه پزشکی ضمن تاکید بر توجه جدی به قطع زنجیره انتقال ویروس و کاهش سرعت گسترش همه گیری بر استفاده از تجارب و نقطه نظرات نمایندگان انجمن های علمی گروه پزشکی مستقل از نمایندگان دولتی و رسمی ، تاکید نمودند.

برای مشاهده و دانلود این نامه اینجا کلیک کنید.
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه