تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد + جدول کامل بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،

بر این اساس، تعرفه ارزیابی و معاینه "ویزیت" پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی به شرح جدول زیر تعیین می شود:

هم چنین ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی نیز به شرح زیر از سوی اعضای دولت به تصویب رسید:

ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل ۱۲ هزار و ۷۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ۴۳۲ هزار و ۶۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ۴۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال محاسبه می‎شود.

ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۲۴۰ هزار ریال محاسبه می‌شود.

همچنین، مطابق تصمیم دولت، سقف تعرفه های هزینه اقامت "هتلینگ" در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در به شرح جدول پیوست تعیین می‌شود.

سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۹ نیز به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف– معادل نود درصد  تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب– معادل هفتاد درصد  تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

گفتنی است، ضرایب ریالی جز حرفه‌ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جز فنی معادل ضرایب ریالی

بخش خیریه در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.


پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه