از دستور بررسی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹ سپاسگزارم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قاون (پالنا)، در بخشی از این نامه عباس آقازاده مسرور آمده است:

از حسن توجه آن مقام محترم و صدور دستور بررسی درخواست بازنگری مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1399، سپاسگزار بوده امیدوار است با تدبیر و عنایت ویژه معاون اول محترم ریاست جمهوری، دستور بررسی مجدد در اسرع  وقت صادر شود.

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه