سرپرست دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر حبیب ملک پور 
عضو محترم هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
 
نظر به دانش، توانمندی و سوابق شایسته جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب می شوید. امید است جنابعالی با اتکال به خداوند و با استفاده از توان کارشناسی و اجرایی همکاران محترم در آن اداره کل و دانشگاهها و صاحب نظران حوزه در انجام وظایف مشروحه ذیل موفق باشید.

1_ برنامه‌ریزی برای انجام نظارت فعال بر فرآیندهای ارائه خدمات تشخیصی درمانی و عملکرد موسسات پزشکی سراسر کشور به منظور پیشگیری از تخلفات بویژه تخلفات حرفه ای و تعرفه ای.

2 _ استفاده مناسب از شاخص های مهم حیاتی مثل مرگ مادران باردار، نوزادان و ... هم چنین رضایت مندی گیرندگان خدمت در ارزیابی عملکرد و اعتبار بخشی در موسسات پزشکی کشور به منظور ارتقاء این شاخص ها در مراکز ارائه خدمت.

3 _ نظارت بر اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور.

4 _ برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد موثر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی در دانشگاههای علوم پزشکی در راستای اقدامات باز دارنده و اثر بخش در برخورد با تخلفات. 

5 _ برنامه ریزی جهت تدوین، بازنگری و اصلاح آئین نامه های تاسیس موسسات پزشکی با توجه به پیشرفت تکنولوژی در حیطه خدمات سلامت مطابق با سیاست های وزارت بهداشت.

6 _ اصلاح و ارتقاء فرآیندهای صدور پروانه های موسسات پزشکی به منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان از طریق الکترونیکی. 

7 _ برنامه ریزی جهت انسجام، نظام بخشی و ارتقای کیفیت فعالیت های کمیسیونهای ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون حفاظت در برابر اشعه و ارتقا فرآیند های صدور پروانه های موسسات پزشکی.

برنامه ریزی جهت توسعه صنعت گردشگری سلامت، تسریع در ایجاد شرکت های تسهیل گر و ارتباط آن ها با تمام بیمارستانهای دارای IPD و اعتبار بخشی و نظارت مستمر بر فعالیت های انجام شده در این زمینه با همکاری سازمان ذیربط و هم چنین نظارت بر روند ارائه خدمات گردشگران سلامت. وب دا

پایان پیام/

مطالب مشابه