بدهی سنواتی عضویت اعضایی که درخواست کارت هوشمند دارند به سال آینده موکول گردد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،  محمد جهانگیری در تاریخ 24 اردیبهشت 1399 طی مکاتبه ای با محمدرضا ظفرقندی پیشنهاد می نماید:

با عنایت به الزامات قانونی ذکر شده در قانون بودجه 1399 کشور و همچنین بخشنامه اخیر ریاست جمهوری مبنی بر راه‌اندازی نسخه الکترونیک در کشور، پیشنهاد می‌گردد دستور فرمایید بدهی سنواتی عضویت اعضایی که درخواست کارت هوشمند دارند به سال آینده موکول گردیده و برای دریافت این کارت فقط حق عضویت سال 1399 از ایشان مطالبه گردد. مستدعی است در صورت صلاحدید در شورای عالی سازمان باقید فوریت مطرح گردد.

متعاقب این پیشنهاد و با موافقت رئیس کل سازمان این پیشنهاد در آخرین جلسه مجازی شورای عالی مطرح و به تصویب می رسد. 

پس از مصوبه فوق محمد جهانگیری دیروز 31 اردیبهشت 99 طی مکاتبه ای زیر با خسرو رحمانی معاون توسعه مدیریت و نظارت سازمان می خواهد امکان عملی شدن این پیشنهاد مهیا شود:


جناب آقای دکتر رحمانی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان

 با سلام

احتراماً نظر به دستور رییس کل محترم سازمان و مصوبه سوم از سی و ششمین جلسه شورای محترم عالی سازمان مورخ 25/2/1399 خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهاد انجام پذیرفته طی مکاتبه  1075 مورخ 24/02/1399 در اولین فرصت قابل بهره‌برداری گردد. به نحوی که برای همکارانی که صرفا درخواست دریافت کارت هوشمند با قابلیت امضای الکترونیک را دارند حق عضویت سال اخذ و بدهی های حق عضویت سالهای گذشته در مطالبات باقی بماند تا در سنوات دیگر یا برای ارائه خدمات دیگر تسویه حساب شود.

لذا همکاران جامعه پزشکی می توانند از هفته بعد با رجوع به سایت در جریان اجرایی شدن این مصوبه توسط معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی قرار گرفته نسبت به اخذ کارت هوشمند و امضای الکترونیک اقدام کنند. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه