مترفین
هزاران ساعت جلسه رسمی، هزاران ساعت وقت در گروه‌های گفت‌وگوی پزشکی‌، ورود نیروهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات‌، به خیابان کشیده شدن نیروهای علمی، درگیر شدن  بسیاری از ارگان‌های علمی کشور و اتلاف بسیار بسیار منابع ملت بلا کشیده برای چه رخ داد‌؟ 

«عناد»‌، «لجاجت»‌ و «بی‌فکری» منشاء تمام آن ماجراهای عجیب بود؛ چرا که در آن دوره مدیرانی در وزارت بهداشت علی‌رغم آنکه می‌دانستند چه عاقبتی در پس این رفتار بی‌قاعده رخ خواهد داد، اما کودک‌صفتانه و با پای کوبیدن‌های مضحک این تصمیم را برقرار کردند و عاقبتش شد خالی شدن تعداد زیادی از محل‌های دستیاری بیهوشی و رها‌سازی این رشته توسط بسیاری از متخصصین.

عبرت‌آموز آنکه در جریان تعرفه کلی جامعه پزشکی همان شیوه عنادورزانه و لجوجانه در حال پیگیری است و همان شیوه بی‌پایه در استدلال سازی‌های نابهنجار در حال انجام است. 

همان نوع فضا‌سازی‌ها و همان نوع پرده دری‌ها و بی‌نزاکتی‌ها و برخوردها در حال تکرار است. سیاستگذار عبرت نگرفتن را تبدیل به شیوه مرسوم خود کرده و تلاش دارد تا برای هر مشکلی بدترین‌، پرهزینه‌ترین و مهلک‌ترین شیوه را برگزیند و تنها پس از آنکه سرش به سنگ خورد، به شیوه عقلانی متمایل شود.

سیاست‌گذار اینک باز همان شیوه مترفانه را پیش گرفته است تا مجددا اعتماد بینابینی‌، ارزش‌های اجتماعی و هزینه‌های مالی بسیاری را دور بریزد تا چند سالی دیگر یا خودش و یا‌ جانشینانش آن را شرمسارانه جبران کنند. 

برای یک بار هم که شده از اتلاف کردن سرمایه‌های ملی بپرهیزید و کار را در زمان خود انجام دهید و پول مردم را دور نریزید.

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد که گره تعرفه با دست باز‌شدنی است و راه آن هم بازگشت به  «نص قانون» است؛ اما سیاستگذار به بازکردن گره مشکلات با دندان خو کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه