مدیریت بیمارستان‌های خیریه و خصوصی (قسمت اول)
قدیمی‌ترین بیمارستان به شکل برداشت امروزی ما از بیمارستان در شهر پاریس توسط اسقف سن لاندری با نام Dieu hospital تاسیس شد که همچنان هم به همین نام به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این بیمارستان که در حال حاضر متعلق به دانشگاه دکارت پاریس است، در طی عمر خود شاهد حضور پزشکان برجسته‌ای همچون ژوزف‌ رکارمید جراح برجسته و اولین کسی که واژه متاستاز را در سرطان تعریف نمود‌، آنری آلبر آرتمن مبدع روش جراحی کولکتومی هارتمن و پل ژرژ دیالافوا اولین توصیف کننده ضایعه خونریزی دهنده دیالافوا بوده است.

تاسیس اولین بیمارستان در قاره آمریکا مربوط به اولین ساکنان اسپانیایی قاره جدید بوده که در مکزیکوسیتی به نام jesus Nazare ساخته شده‌ و همچنان هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد‌.

به طور کلی بیمارستان‌های اولیه مکان‌های مورد علاقه‌ای برای طبقه مرفه و متوسط آمریکایی نبوده و تنها افراد طبقه فقیر به آن مراجعه می‌کردند و افراد ثروتمندتر ترجیح می دادند در منزل خود و به صورت خصوصی مورد درمان قرار گیرند.

سال‌ها بعد استفاده از داروی اتر برای بیهوشی باعث تحولی عظیم در بیمارستان‌سازی شد و ایجاد اتاق‌های عمل کلاسیک، بیمارستان‌ها را از مراکز نگهداری بیماران فقیر مبتلا به بیماری‌های مسری به قلب تپنده درمان در آن روزهای قاره آمریکا بدل نمود.

کمک‌های دولتی که در حال حاضر در قالب برنامه‌هایی همچون مدیکر و مدیکید برای افراد مسن و فقرای جامعه‌ در آمریکا ارائه می‌شود اولین بار توسط بنجامین فرانکلین در اختیار بیمارستان پنسیلوانیا قرار داده شد‌. بیماران فقیری که در این بیمارستان به صورت رایگان تحت درمان قرار می‌گرفتند‌، بعد از بهبودی ملزم به ارائه خدمات رایگان در این بیمارستان بودند.

کمک‌های دولتی به بیمارستان‌ها در ایالات متحده در سال‌های بعد در قالب برنامه‌هایی همچون کر-میلز ادامه یافت.

تاسیس اولین بیمارستان در ایران به دوره ناصری برگشته و ‌این بیمارستان توسط ناظم‌الاطبا با نام بیمارستان دولتی کار خود را آغاز نمود که این مرکز همچنان در تهران به نام بیمارستان سینا به کار خود ادامه می‌دهد.

ادامه دارد…

پایان پیام/

مطالب مشابه