آغاز همگرایی
گروه پزشکان و قانون در تحلیل خود از نقشه راه در اصلاح تعرفه به سه راهبرد اشاره نموده است:

گفت‌وگو با مسئولین 

پیگیری قضایی 

مقاومت مدنی

 سازمان نظام پزشکی بخشی از گروهی‌ است که راهبرد گفت‌وگو با مسئولین ارشد کشوری را برگزیده است اما نسبت به دو راهبرد دیگر مانند گنگی خواب‌دیده در پریشانی است.

 این راهبردها در عرض و طول یکدیگر نیستند بلکه دایره‌هایی هم‌پوشان هستند که یکدیگر را کامل می‌کنند و حال که کنش منفعلانه سازمان رسمی اما از کار افتاده در مقابل دیگر راهبردهای عملیاتی شده ادامه دارد، گروه پزشکان و قانون پیشنهاد می‌دهد ‌که برای آغاز مسیری متفاوت، قائلین به راهبردهای مختلف­ فوق‌الذکر در یک گردهمایی عمومی به تبادل نظر پرداخته و حلقه‌های تکمیل کننده را پایداری و تعالی بخشند. 

گروه پزشکان و قانون از ‌هم‌اینک آمادگی خود را برای همه‌گونه همکاری در اجرای نشست «بررسی راهبردهای اصلاح تعرفه» اعلام می‌دارد و از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

پایان پیام/