اخذ مجوزهای لازم جهت کنترل و تطبیق قوانین با اسناد تعهدآور، الزامی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن نامه علی تاجرنیا آمده است:

معاونین و مدیران محترم
با سلام

احتراما به آگاهی می‌رساند به منظور کنترل های داخلی و تطبیق قوانین و مقررات با اسناد تعهد آور؛ خواهشمند است جهت تسریع درانجام مراحل خرج طبق ماده 52 قانون محاسبات عمومی کشور؛ ابتدا مجوزهای مربوطه ازاین معاونت و مدیریت امور مالی سازمان اخذ و سپس نسبت به انجام امور ؛ اقدام لازم صورت پذیرد.

دکتر علی تاجر نیا
معاون توسعه مدیریت و منابع
منبع: روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه