راه‌اندازی شماره تلفن اختصاصی برای امضای الکترونیک و کارت هوشمند پزشکان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی می تو انند برای طرح سوالات خود در زمینه امضای الکترونیک و کارت هوشمند با شماره تلفن 84138888 تماس حاصل نمایند.

این شماره اختصاصی پشتیبانی مرکزی امضای الکترونیک و کارت هوشمند کشور برای اعضای سازمان نظام پزشکی است که امکان پاسخگویی عمومی و تخصصی را در زمینه های فوق الذکر فراهم نموده و در راستای عمل به تعهدات سازمان نظام پزشکی در پروژه پرونده الکترونیک سلامت کشور راه اندازی شده است. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه