حسابداری کلیه نظام‌پزشکی‌ها یکپارچه می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی تاجرنیا با اشاره به این که یکی از مسائل بزرگی که درون و برون سازمان همواره به عنوان یک سوال جدی مطرح بوده؛ نحوه عملکرد مالی سازمان نظام پزشکی است، بیان کرد: علاوه بر نهادهای بالادستی مانند شورای عالی و مجمع عمومی که طبق قانون نقش نظارتی بر عملکرد اجرایی سازمان را بر عهده دارند؛ بسیاری از اعضاء خواستار این هستند که بدانند نحوه فعالیت های مالی قراردادها و خدماتی که در حوزه مسائل مالی و معاملاتی انجام می شود؛ چگونه است.

وی با  اشاره به این که درگذشته نیز آئین نامه مالی و معاملاتی وجود داشته است، افزود: با توجه به کوچکتر بودن سازمان نظام پزشکی و همچنین محدودیت فعالیت‌ها، آئین نامه قبلی در زمان خود پاسخگو بود اما طی گذر زمان و با توجه به گسترش کمی و کیفی سازمان نظام پزشکی؛ نیازمند آئین نامه ای بودیم که ضمن رفع نیازها؛ امروز در عین حال شفافیت هر چه بیشتر را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و منابع وقت و نیز مدیر امور مالی پیشنهادی در این زمینه ارائه دادند که با نظر مثبت اعضای شورای عالی "آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام پزشکی" در 83 ماده و 49 تبصره به استناد مصوبه شماره 14 سی امین جلسه شورای عالی مورخ 98/9/28 به تصویب این شورا رسید.

تاجرنیا با تاکید بر این که خود را ملزم به عمل و اجرای مفاد آئین نامه می‌دانیم؛ خاطرنشان کرد: تمام تلاش معاونت توسعه مدیریت و منابع بر این اصل استوار است که امور اجرایی سازمان را بر اساس آگهی های عمومی و نیز مناقصات و مزایدات عمومی برگزار کنیم تا ضمن جلوگیری از فرصت نابرابر؛ در عین حال امکان را برای همه کسانی که می توانند خدماتی را به سازمان نظام پزشکی ارائه دهند، فراهم نمائیم.

گفتنی است معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی موارد ذیل را از جمله ویژگی‌های این آئین نامه برشمرد:

1-شفافیت اطلاعات نظام پزشکی کل و تمام شهرستان ها

2- یکپارچگی حسابداری کلیه نظام پزشکی ها

3- تدوین و تصویب قوانین برگزاری و انجام معاملات

4-تعریف شرح وظایف مدیر امور مالی و مسئولین شهرستان ها

5- شیوه انتخاب حسابرس

6- تهیه بودجه سالیانه نظام پزشکی های شهرستان ها و تلفیق با بودجه سازمان کل

7-نحوه انجام هزینه ها متناسب با قانون محاسبات عمومی کشور

8- شیوه انعقاد قراردادها و پرداخت های پرسنلی

9-تعیین نصاب معاملات طبق مصوبات وزارت امور اقتصاد و دارایی

10- شیوه نامه کنترل و نظارت بر عملیات مالی سازمان و نظام پزشکی شهرستان ها


پایان پیام/

مطالب مشابه