حامی جامعه پزشکی کیست؟
رییس انجمن بیهوشی جناب دکتر سلیمی معاونت نظام پزشکی هستند 
ولی
از سنگ صدا درآمد اما نظام پزشکی ما حتی یک اعتراض نکرده است. 

آقای نظام پزشکی
شما سازمان کدام صنف هستید؟
تکلیف ما را مشخص کنید. 
انشاالله چه تاریخی یک دو خط خواهید نوشت که ایها الناس، پزشک‌مملکت را کتک زده اند. در شرایطی که کفن همکاران‌من هنوز خشک نشده و مشغول جانفشانی برای مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستند.

 من اعتراض دارم 
والله جا دارد سر در نظام‌پزشکی پارچه سیاه بزنند.
فقط میخواهم‌ بدانم حامی پزشک کدام ارگان است؟ 
اسمش را بدانم تا بروم بگویم چرا اعتراض نمی‌کنید!

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه