نقدی بر گزارش مغرضانه روزنامه شرق
در ضمن گروه پزشکان و قانون نتیجه‌گیری مشمئز کننده و تکراری روزنامه شرق را که مواضع ضد جامعه پزشکی آن مدت‌ها است روشن است، وقیحانه و مزورانه می‌داند.

کسانی که کمترین اطلاعی از ساختار مصرف دارو در بیمارستان‌ها دارند، می‌دانند که در بیمارستان‌ها پزشکان تجویزکننده دارو هیچ نوع دسترسی مستقیمی به دارو ندارند و فقط دستور تجویز را صادر می‌نمایند و دسترسی افراد رده‌های دیگر و حتی افراد اداری و خدماتی به داروها، بسیار بیشتر از پزشکان است.

شیطنت‌های بی‌پایان این روزنامه در مورد جامعه پزشکی عیان‌تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. در روزهایی که جامعه پزشکی قربانی سیاست‌های غلط شده است و هر روز نفرات بیشتری را از دست می‌دهد، این روزنامه مغرض با مقصرنمایی عمدی پزشکان سعی می‌کند خود را از خطر درگیری با عوامل اصلی بازار سیاه دارو برهاند.

گروه پزشکان و قانون علی‌رغم سیاست تحمل و مدارا نسبت به رسانه‌های کشور و درک شرایط سخت آنان، اعتقاد دارد این روزنامه خاص اهدافی اختلاف‌افکنانه و شکاف‌ساز را پیگیری می‌کند و تعهدی اندک به شرافت رسانه‌ای در بازنمایی واقعیت‌های جامعه پزشکی دارد و از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف خود استفاده می‌کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه