معاینات مرگبار
از طرفی دکتر حریرچی ادعا می‌کند که وضعیت خراسان رضوی از لحاظ کرونا بغرنج است اما متاسفانه ناهماهنگی در دستگاه‌های مختلف در همان استان چنان افسارگسیخته و نابهنجار است که حتی نمی‌تواند  اقدامی ساده مانند عدم انجام معاینه کودکان را به خوبی متوقف کند.


 گروه پزشکان و قانون از اولیاء گرامی مصرانه درخواست می‌کند که عزیزان خود را به محیط‌های جمعی نبرده و آنان و خود را قربانی سوء مدیریت در اداره بیماری کرونا نکنند.

 
یاداوری به مسئولین نیز متاسفانه مانند سخن گفتن با صخره‌های سنگی بی‌تاثیر شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه