طنین سهمگین فاجعه را می‌توان شنید
البته اظهارات عجولانه رییس جمهور  و سابقه ایشان در پافشاری‌های  شگفت‌آور بر نقطه نظرات خود با توجه به ریاست ایشان بر ستاد ملی بحران، کار تاثیرگذاری را سخت خواهد نمود اما اینک وقت خسته شدن و یا نا امیدی نیست. 
زنگ‌های بلندی که فاجعه احتمالی در گوش ما می‌زند باید توشه راه و انگیزه دهنده‌ای قوی برای همه دلسوزان این خاک بلازده باشد. به خصوص وقتی به نظر می‌رسد طنین فاجعه شنیده شده است.

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌کند  همه امکانات فردی و جمعی خود را در خدمت کمک به انعکاس یافتن نهیب دلسوختگان قرار می‌دهد به این امید که بهترین شیوه برای عبور ایران از بحران برگزیده شود.

پایان پیام/