تفویض اختیارات ستاد وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دستورکار قرار گرفت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این نشست مهندس طاهر موهبتی گفت: ساماندهی دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب کلان مناطق ده‌گانه،‌ تفویض اختیارات ستادی به کلان مناطق و دانشگاه‌ها را تسهیل می‌کند و از این ظرفیت باید در ابعاد مختلف در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده شود.

در این نشست، جمع بندی پیشنهادات دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص تفویض اختیارات ستاد وزارت به کلان مناطق و دانشگاه‌ها در حوزه‌های "غذا و دارو" و "آموزشی" توسط روسای کلان مناطق دو و هشت ارائه شد و پس از بحث و بررسی،  پیشنهادات مورد تصویب قرار گرفت. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه