طبل‌های «ظفر»
موارد ذیل در مورد این بیانیه قابل توجه می‌باشد؛ 

1. ارتقاء از دهک نهم به دهم در مورد پزشکان عمومی به مفهوم یک جهش بسیار بزرگ و تغییر دهنده واقعی در میزان درآمد نیست زیرا میزان تفاوت در این دو دهک براساس نسبت‌هایی که توسط دولت (‌که توسط  شخص دکتر حریرچی قبلا اعلام کرده) ناچیز است.

 
۲ . پذیرفتن مقادیر میانگین بین افزایش ضریب کارگری و کارمندی نیز هیچ مشکلی را در شرایط تورم بالای ۴۰ % از افراد جامعه پزشکی کم نمی‌کند.

 
۳. تنها نکته واقعا مهمی که ممکن است در متن اعلام شده سبب تغییری ارزشمند و قابل تامل شود، تفکیک محاسبات جزء حرفه‌ای و جزء فنی در مطب‌ها است که شاید بتواند بخشی از هزینه‌های واقعی را جبران کند.


۴. همانگونه که همه مطلعین از اقتصاد کشور می‌دانند و در آمار‌های رسمی کشور هم اعلام می‌گردد و حتی کسی مانند دکتر حریرچی که مخالف‌خوان اصلی است به آن اذعان دارد، میزان تورم بخش سلامت از تورم عمومی کشور بالاتر است و اینکه تورم عمومی ملاک هتلینگ و جزء فنی قرار گیرد، باز هم نخواهد توانست شکاف در‌آمد-هزینه را پر کند. 

 
۵. همانگونه که انتظار می‌رفت سازمان نظام پزشکی براساس سیاست دستیابی به حداقل‌ها پیش می‌رود و بیش از آنکه خود را مکلف به برقراری تاب‌آوری ذی‌نفعان خود بداند، در اندیشه ملاحظات حاکمیتی است. 


۶. نمی‌توان از ادبیات آکنده از ستایش‌های کیش شخصیت در پیرامون رییس کل یاد نکرد که در حال حاضر جزء لاینفک سیاست‌های تبلیغی کسانی است که تا دو دوره قبل از همین شیوه انتقاد می‌کردند. 


گروه پزشکان و قانون آنچه را که تلاش شد با صدای بلند طبل‌وار به عنوان یک دستاورد مهم به جامعه پزشکی معرفی شود، اتفاقی کاملا کم‌تاثیر در تغییر واقعی در معیشت جامعه پزشکی ارزیابی می‌کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه