مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
مجمع عمومی عادی و سالیانه سازمان نظام پزشکی همانگونه که انتظار می‌رفت در راستای ‌ساکتسازی و خاموش‌نمایی تحرکات درون سازمان نظام پزشکی پیش رفت.

افول این رکن سازمانی پس از کودتای بهمن گذشته توسط تیم هیئت رئیسه آن به سرکردگی دکتر آقا‌زاده رئیس مجمع امری قابل پیش بینی بود.

انتخاب روز ۳۱ مرداد نیز که روز برگزاری کنکور تجربی بود در خوشبینانه‌ترین‌ حالت یک بدسلیقگی مطلق بود که البته با توجه به سوابق زعمای مجمع دور از ذهن نیست که انتخابی عامدانه بوده باشد.

از جلسه مجمع گزارشاتی جالب به دست آمده که در نوع خود بی‌نظیر است و البته همانطور که انتظار می‌رود، هیچ یک از مقامات سازمان حاضر به پاسخگویی در مورد آن نیستند.

اول : آیا واقعا دکتر روح الامینی روز ۳۰ مرداد درخواست لغو جلسه را نموده است؟
دوم : چرا تعداد ۳۳ نفر از اعضای مجمع اساسا در لیست نبوده‌اند؟
سوم : چرا روز ۳۱ مرداد انتخاب گردید؟
چهارم : علت عدم حضور مجازی اعضاء در جلسه عدم تمایل بوده است و یا نقص‌های فنی؟
پنجم : مکانیسم انجام جلسه بعدی چگونه است؟ زیرا  انجام مجمع سالانه یک اجبار اداری و قانونی است و نمی‌توان آن را با مجمع فوق‌العاده جایگزین کرد.
ششم : چه کسی پاسخگوی هزینه‌های به هدر رفته است؟ بخصوص آنکه هر روز فریاد مسئولین سازمان از بی‌پولی به آسمان است.

گروه پزشکان و قانون معتقد است که ارکان دیگر سازمان با همدستی هیئت رییسه مجمع از این رکن رحمی اجاره‌ای ساخته‌اند تا فقط‌ سبب زایش ارکان دیگر شده و سپس دور انداخته شود و جایگاه مجمع عمومی بسیار دورتر از آنی است که باید باشد 

سیاست‌پیشگانی که بر سازمان صنفی فرمان می‌رانند بیش از هر چیز بر پایداری روابط درونی خود و استحکام باندها متمرکز هستند؛ هر چند آبروی رکن اصلی و وجدان عمومی سازمان صنفی بر فنا برود.

پایان پیام/

مطالب مشابه