آخرین مهلت اعلام کاندیداتوری بازرسان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن نامه عباس آقازاده خطاب به اعضای مجمع عمومی آمده است:

اعضای محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره 5112/30/100/1399  مورخ1399/06/13 بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به مشکلات فضای اینترنتی در روز 1399/05/31 که احتمالاً مانع از تماس برخی از اعضای محترم مجمع عمومی شده است به جهت رعایت حقوق همه اعضای مجمع هیات رئیسه مجمع تصمیم گرفته است برای اعلام کاندیداتوری انتخابات بازرسان سازمان ، فرصت معینی یعنی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1399/06/17 ساعت 14/30 تجدید نماید زیرا پس از این تاریخ فرصت لازم برای ثبت در سامانه انتخابات وزارت بهداشت و سایر اقدامات ضروری وجود نخواهد داشت.

لذا علاقمندان به کاندیداتوری انتخابات بازرسان می بایست طی نامه کتبی آمادگی خود را همراه با کد ملی برای دبیرخانه هیات رئیسه مجمع عمومی از طریق دیدگاه ارسال نمایند. به نامه ها و درخواست هایی که پس از این تاریخ برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین از میان کاندیداهایی که در جلسه اینترنتی 1399/05/31ثبت نام کرده اند و اسامی ایشان طی نامه شماره  5112/30/100/1399  مورخ1399/06/13 به اطلاع اعضای مجمع عمومی رسیده است، اگر کسانی مایل به انصراف هستند حتما باید تصمیم خود را  کتبا به دبیرخانه مجمع عمومی از طریق دیدگاه ارسال  نمایند.  

دکتر عباس آقازاده
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه