بررسی وضعیت بیماران دیابتی در زمان پاندمی کووید- ۱۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه بندریان در جلسه شبکه تحقیقات دیابت، درباره کاهش مراجعان بیماران دیابتی در دوران شیوع کرونا گفت: در شرایط پاندمی کووید ۱۹، تخصیص بیمارستان‌های متعدد به بیماران کووید ۱۹، کاهش پذیرش بیماران دیگر در این مرکز درمانی، افزایش خطر ابتلا به کووید-۱۹ با تردد سایر بیماران در این مراکز و همچنین ترس بیماران از ابتلا به کووید-۱۹ در مراجعه به مراکز درمانی موجب کاهش بارز تعداد مراجعات بیماران دیابتی برای پیگیری و درمان دیابت شده است. این موضوع، در عمل می‌تواند باعث تغییراتی در رفتار و سبک زندگی بیماران دیابتی و کنترل دیابت آنها شود.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت ادامه داد: مرکز تحقیقات دیابت وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم طرحی را با عنوان بررسی وضعیت مراقبت دیابت در بیماران دیابتی در زمان پاندمی کووید-۱۹ با هدف تعیین اثر همه‌گیری کووید- ۱۹ بر مراقبت دیابت در بیماران دیابتی طراحی کرده است، این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که طی آن مصاحبه  با بیمار و تکمیل ۶ پرسشنامه شامل دموگرافیک و بیماری دیابت، تغذیه، فعالیت فیزیکی، سلامت روان، نیازسنجی آموزش و پرسشنامه کووید-۱۹ توسط پزشک انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: در این طرح، وضعیت تغذیه، سلامت روان، وضعیت فعالیت فیزیکی، نیازهای آموزشی، ابتلا به کووید ۱۹ و علائم آن و کنترل متابولیک در زمان همه‌گیری کووید ۱۹ بررسی می‌شود. اطلاعات مربوط به کنترل متابولیک قبل و در زمان همه‌گیری کووید۱۹ از اطلاعات موجود در پرونده الکترونیک بیماران در کلینیک دیابت استخراج می‌شود، از کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در صورت تمایل و در صورت دسترسی به اطلاعات بیماران دیابتی برای مشارکت و پیوستن به این مطالعه دعوت می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه