اعتراض انجمن پزشکان کودکان ایران نسبت به بازگشایی مدارس
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه منصور بهرامی خطاب به سعید نمکی مبنی بر نگرانی این انجمن نسبت به بازگشایی مدارس در ذیل آمده است:روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه