آش بسیارشور
پیگیری‌های مشفقانه و قانونی و مجدانه انجمن جراحان عمومی ایران منجر به برقراری جلسات توجیهی برای مسئولان وزارت به‌خصوص معاونت درمان آن گردید و حمایت نفرات شاخص جراحی کشور و سازمان صنفی پزشکی نیز از نظرات انجمن جراحان عمومی اتفاق افتاد و قول تجدید نظر داده شد. 
 

ولی به قرار اطلاع این طرح مجددا و با ایجاد تنگنای زمانی در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند تبدیل به کبریتی به انبار باروت شود. دستپخت این بار جماعت چنان شور شده است که صدای مشاور عالی وزیر بهداشت که خود در این عرصه فعال بوده است را هم درآورده و کار را به نامه گلایه‌آمیز سرگشاده کشانده است. 


گروه پزشکان و قانون به کلیه مسئولین به‌خصوص رصدکنندگان وقایع عمومی کشور زنهار می‌دهد که از وقوع یک بحران گسترده در بخش جراحی عمومی کشور که یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌ها است، پیشگیری نمایند. ارائه خدمت در این حوزه تاکنون با آرامش مطلوبی برقرار بوده زیرا حساسیت‌های این حوزه توسط عاملین آن به خوبی درک شده است؛ ‌ولی اینک جراحان عمومی به خصوص در مناطق پیرامونی، جایگاه علمی و زندگی مالی خود را در خطر جدی می‌بینند و امواج التهاب در درون آنان برای هر بیننده منصفی قابل رویت است و می‌تواند منشاء وقایعی تلخ شود.


کار بازکردن گره را به دندان نکشید.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه