تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل قاچاق دارو به کشورهای همسایه است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، غلامرضا نوری قزلجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: در حال حاضر شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم. از جمله دلایل این موضوع، قیمت پایین دارو در ایران نسبت به کشورهای همسایه است. دلیل آن هم یارانه‌ای است که دارو در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: برای تحقق این هدف حتما باید بیمه‌های خدمات درمانی را سروسامان داد. بیمه‌ها باید سازوکارها و زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کنند، بیمه‌های خدمات درمانی باید پوشش‌های بیمه‌ای دارو را افزایش دهند، مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد از طریق بیمه می‌تواند به دارو اصابت کند و پوشش بیمه‌ای دارو افزایش یابد.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: البته منابع مالی حاصل شده از مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بدون وقفه و مرتب به بیمه‌های خدمات درمانی پرداخت شود. هرگونه فاصله و تعلل در پرداخت‌های این موضوع، زمینه‌ساز تشویش و نگرانی مردم خواهد شد، اختصاص منابع حاصل از یارانه دارو به مصرف کننده‌های واقعی بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل در این زمینه باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه