آیین‌نامه استانداردسازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شورای عالی سازمان نظام پزشکی پیرو مصوبه شماره 7 سی و دومین جلسه شورای عالی مورخ98/11/17 و مصوبه شماره 2 شصت و هفتمین جلسه هیات رئیسه شورای عالی مورخ 99/7/2 آیین‌نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطب‌ها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته "موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي" جهت بهره برداری اعضای سازمان نظام پزشکی ابلاغ نمود.


پایان پیام/

مطالب مشابه