می‌خواهیم روزانه ۱۰۰ هزار تست را انجام دهیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی به بررسی آخرین اخبار از محدودیت‌ها و برنامه‌های مقابله با کرونا پرداخت و گفت: قریب به اتفاق دارو‌هایی که برای کرونا مطرح شده هیچ کدام اثر قابل توجهی ندارند، دارو‌های بیشتری برای بیماران تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در فروردین ماه ۷۸ میلیون و پس از آن ۳۴ میلیون نفر غافلگیری شدند، از بسیج بسیار قدردانی می‌کنیم که همکاری خوبی در این مدت با ما داشتند، همچنین با همکاری وزارت ارتباطات و سایر نهاد‌ها افراد را غربالگری خواهیم کرد، لذا افراد در معرض خطر را تست خواهیم کرد، روزانه ۲۵ هزار تست را انجام می‌دادیم که شش و نیم میلیارد تومان هزینه در بر دارد، ما می‌خواهیم روزانه ۱۰۰ هزار تست را انجام دهیم.

معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد: جوانان بسیجی سرمایه اصلی ما در این کار خواهند بود، نیرو‌های بهداشتی تاکنون شاهکار آفریدند و حماسه ایجاد کردند این گروه به کمک آن‌ها خواهند آمد، در غربالگری‌ها، شناسایی‌ها و کمک رسانی به خانواده‌ای که در قرنطینه است نیرو‌های بسیجی کمک خواهد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حریرچی در پایا گفت: به ۵۵ هزار پایگاه بسیج دستور داده شد که بسیجیان اقدامات خوبی را انجام دهند، سه و نیم میلیون نفر در معرض آسیب هستند، حتی اگر در مجاورت بیماری قرار نگرفته باشند نباید بگذاریم که در جامعه حاضر شوند، ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار نفر از آن‌ها سالمندان مجرد هستند که همسرانشان فوت کرده اند، لذا این‌ها را باید ایزوله معکوس کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه