سرپرست دفتر ارزیابی فناوری های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم قاسم جان بابایی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مهدی یوسفی
متخصص محترم ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر ارزیابی فناوری های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب مي شويد تا تحت عنایت پروردگار، با سیاستگذاری، تولید شواهد، ساماندهی و مدیریت عملکرد و ارتقای دانش و نظارت بر عملکرد واحد های تابعه، مدیریت اطلاعات و ارائه برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی در حوزه های زیر در راستای تحقق اهداف نظام سلامت فعالیت نمایید:  

_ ارزیابی فناوری سلامت برای تمام محصولات دانشی قبل از مجوز ورود به عرصه سلامت کشور بر مبنای هزینه اثر بخشی و در قالب سطح بندی ارائه خدمات سلامت کشور.

_ تدوین راهنماها و استاندارد خدمات  سلامت و بازنگری دوره ای.

_ بازنگری، تدوین بسته خدمات پایه بیمه ای با کمک افراد خبره، سازمان ها و حوزه های مرتبط بخصوص تدوین Minimal package , Essential package, Benefit package

_ تدوین Clinical Pathway برای بیماریهای شایع و تلاش جهت اجرایی سازی آن

_ بازنگری و پایش بسته های مرتبط در برنامه های طرح تحول سلامت با هدف جلوگیری از هزینه های فقر زا و کمک به ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و توجه ویژه به بیماران خاص و صعب العلاج.

_ پیگیری در جهت اجرای کتاب ارزش نسبی با اولویت منطقی کردن هزینه ها و تامین عدالت بین رشته ای با کمک دبیرخانه شورای عالی بیمه،  سازمان برنامه و بودجه ، نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر.

_ همکاری با معاونت های محترم بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع در جهت اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده و نظام ارجاع.

_ همکاری در ارتقاء HIS بیمارستان و الکترونیکی شدن خدمات و ارسال اسناد الکترونیک  به بیمه ها.

_ مدیریت بر تحلیل و توزیع مناسب منابع طرح تحول سلامت

_همکاری با مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی جهت اجرایی سازی خدمات دورا پزشکی (Telemedicine)
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم در انجام شایسته وظایف با رعایت ضوابط و قوانین موفق باشید.

دکتر قاسم جان بابایی
معاون درمان

وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه