تاجران توتالیتر
سیاسیون مستقر در سازمان صنفی جامعه پزشکی در حال نشان دادن کاملا عریان ماهیت تفکرات خود هستند و حتی دیگر برای پنهان سازی نیات شان نیز تلاش نمی‌کنند .

انتصاب رفیق هم حزبی به معاونت توسعه سازمان، انتصاب او  به عنوان هیئت مدیره صندوق و اینک حذف دو عضو مستقل تر صندوق رفاه سازمان و جایگزینی آنان با دو عضو شورایعالی سازمان، نشانه های واضحی از شروع فاز سوم حیات توتالیتاریسم حاکم بر سازمان نظامی پزشکی است که حتی خودی هایی با اندک استقلال رای را نیز تحمل نمیکند .

تالی فسادی اجتناب ناپذیر  و تعارض منافعی قطعی با عضویت دو عضو شورایعالی سازمان که همزمان هیئت امنای صندوق رفاه است، در هیئت مدیره صندوق رفاه رخ خواهد داد که تمامی این تحرکات  با توجه به انتخابات هیئت مدیره‌ها در سال آتی، کاملا معناپذیر میشود.
اما روح تمامیت خواهی چنان سلطه و گستره خود را بر سیاست گرایان مسلط بر نظام پزشکی مستولی کرده است که حتی از عیانی این قبح جدی نیز نگرانی ندارند و خوفی به دل راه نمیدهند. 

سوابق کمک های مالی به هییت مدیره ها در دوران پیش از  انتخابات در زمان های دیگر مانند دوره ریاست دکتر صدر نیز وجود داشته است که به نظر میرسد رقیبان و منتقدان او خود را آماده استفاده از شیوه های جذب رای او میکنند و دیگر آن را عار و عیب نمیدانند. 

گروه پزشکان و قانون مدتهاست که امید به مسئولیت شناسی ، کار امدی و صلاحیت مدیران سازمان نظام پزشکی را از دست داده است و  ساختار سازمان، روندها و تعاملات بیرونی و درونی آن را نا روشن ، رانت پرور و فسادساز میداند اما علیرغم کاهش شدید رابطه با سازمان نظام پزشکی نمیتواند دربرابر تحولاتی با این میزان اهمیت، بی تفاوت و خاموش بماند.

 علاقه وافر سیاسیون منتسب به یکی از جریانهای حاکمیتی به استمرار حضور خود در سازمان نظام پزشکی ریشه در نگاه ابزاری به جایگاه این سازمان در پهنه عمومی کشور دارد و زمان نشان داده و خواهد داد که این گونه مدیران تنها به حلقه کاملا وفادار پیرامون خود متکی خواهند ماند و  دائما از بدنه جامعه حرفه ای که وظیفه نمایندگی آنان را دارند دورتر خواهند شد.

اما سرنوشت تمام تمامیت خواهان در انتهایکی خواهد بود زیرا شیوه‌شان کهنه، ناکارآمد و در خلاف تجربه بشری و سنت الهی است. 

به هر روی گروه پزشکان و قانون این تحول را بسیار خطرناک و زمینه ساز فساد و رانت ارزیابی میکند  و  مخالفت صریح و قاطعانه با آن را اعلام و مراقبت برای به دست اوردن اطلاعات و اخبار مرتبط و افشای آن را وظیفه خود میداند.

پایان پیام/

مطالب مشابه