گردباد آمد
رخداد‌های آخرین روز آبان ماه سیاه کرونایی نشان از آن دارد که دیگر هیچ صندلی محکمی وجود ندارد و هر آن می‌توان منتظر اتفاقات دیگری بود زیرا صبر روحانی نیز حدی دارد حتی اگر طرف حسابش دکتر نمکی باشد.

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌کند که به ماهیت این نزاع وارد نخواهد شد ولی آنچه رخ داده است را کمترین بهایی می‌داند که مدیران باید در مقابل عملکردهای ۹ ماه اخیر پس می‌دادند و اعتقاد دارد که هنوز هم جا برای اتفاقات مهمتر وجود دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه