مسوولین هرچه زودتر در خصوص تسهیل تردد پرسنل داروخانه ها تعیین تکلیف کنند
به گزارش پایگاه خبری پشکان و قانون (پالنا)، جلیل سعیدلو در خصوص صدور مجوز تردد برای پرسنل داروخانه‌ها گفت: متاسفانه هنوز اندرخم بلاتکلیفی و سردرگمی هستیم و این موضوع سبب آشفتگی پتانسیل و انرژی داروخانه ها می شود.

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: ساعت کار موظف داروخانه ها در پروانه ها ذکر شده و اینکه داروخانه ها زودتر از موعد تعطیل کنند، موجب محروم شدن مردم از دریافت خدمات دارویی و سلامتی و ایجاد اضطراب و ناامنی ذهنی نزد خانواده ها می شود، تاکید ما صرفا بر دکتر داروساز شاغل در داروخانه‌ها نیست، چرا که پرسنل داروخانه ها هم باید مشمول این طرح باشند.

به گارش فارس وی در پایان افزود: باید پیش از شروع طرح، در این خصوص چاره اندیشی می شد ولی با این حال، توقع داریم که مسؤولین هرچه زودتر در خصوص تسهیل تردد پرسنل داروخانه ها تعیین تکلیف کنند. اگر داروخانه ها زودتر تعطیل شوند، سبب می شود که تراکم جمعیت در داروخانه های شبانه روزی افزایش پیداکند و این در دوره کرونا به معنای تشدید احتمال خطر ابتلا و انتشار کرونا است.

پایان پیام/

مطالب مشابه