سوء عملکرد سازمان نظام پزشکی در تنظیم رابطه دو گروه مهم پزشک و داروسازان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدعلی فاطمی در یادداشتی نوشت:

مفهوم استبداد اکثریت یا Tyranny of the majority اولین بار توسط افلاطون برای توصیف آن دسته از نظام ها به کار گرفته شد که منافع اکثریت را بالاتر از منافع اقلیت جای می دهند و حقوق اقلیت را محدود می کنند. 

امروزه "استبداد اکثریت" یکی از چالش های اساسی در نظام های دموکراتیک به حساب می آید که البته هم فلاسفه و هم سیاسیون راه حل هایی را برای آن پیشنهاد کرده اند.

با وجود اینکه داروسازان از قدیمی ترین و بزرگ ترین اقلیت های عضو نظام پزشکی محسوب می شوند، با ۲۴ هزار عضو، فقط ۸ درصد کل اعضا را شامل می شوند و در برابر اکثریت مطلق پزشکان "با ۱۳۴ هزار عضو" در صورت بروز تعارض بین رشته ای، از هیچ شانسی برای جلب حمایت سازمان مادر "حتی یک بی طرفی ظاهری" برخوردار نیستند.

در یک سال اخیر دو موضوع: ابلاغ سند جامع "خدمات سلامت در داروخانه ها" و مصوبه ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر برای بازگرداندن "فروش داروهای تحت کنترل در داروخانه ها" متاسفانه این استبداد را ثابت کرد.

با وجود اینکه همه گروه های عضو سازمان نظام پزشکی دارای تشکل های علمی و صنفی هستند که می توانند در صورت بروز تعارضات بین رشته ای به شیوه های مدنی و با میانجیگری سازمان نظام پزشکی به اختلافات رسیدگی کنند، ولی شاهد بودیم که آن سازمان با صدور بیانیه و نامه در حمایت از اکثریت اعضا، نه تنها به رفع تعارضات کمکی نکرد، بلکه آتش آن را شعله ورتر کرد.

این در شرایطی است که بر اساس قانون، "تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی" یکی از اهداف تشکیل آن سازمان است.
 
سوء عملکرد سازمان نظام پزشکی در تنظیم رابطه دو گروه مهم پزشک و داروساز سبب شد تا امروز داروسازان به فایده عضو بودن به عنوان اقلیت در یک تشکل با حاکمیت "استبداد اکثریت" فکر کنند و راهی را در پیش بگیرند که دیگر گروه های پزشکی با تشکیل نظام های حرفه ای جداگانه در پیش گرفتند تا نظام پزشکی، نظام پزشکان باقی بماند. فارس

پایان پیام/

مطالب مشابه